Ден на народните будители!

Честит празник на всички, които вдъхновено работят в полето на културата и просветата, за да ги има и занапред съхранените през вековната ни история национални духовни ценности и културно самосъзнание!

01 November 2012