България: военният трофей на Сталин / Георги Боздуганов

Дебютната книга на Георги Боздуганов изследва една изключително важна (и едва ли случайно!) пренебрегвана от българската историография тема: отношенията между България и Съветския съюз през Втората световна война. Книгата се отличава с нетипична за традиционните исторически изследвания яснота на мисълта и фактическото изложение.
В нея липсват несъществени за разглежданата тема отклонения. Историческите факти и документи са не само прецизно подредени, но и осмислено представени по начин, който позволява дори на неинформирания или предубеден читател да проумее какво точно се е случило в България през годините на Втората световна война.

Книгата е изградена на основата на български и чуждестранни дипломатически документи, лични дневници, записки и мемоари на важни участници в събитията. В нея в хронологичен ред са събрани и разгледани множество факти и обстоятелства, упорито премълчавани през отминалите години. Разкрита е и директната политика, която Царство България и Съветския съюз водят помежду си по време на Втората световна война, както и намесата на трети страни в отношенията между тях.

Наред с изясняването на основния въпрос – как бе попречено на България да прекрати своето “символично” участие във войната срещу Западните съюзници и да избегне съветската окупация, в книгата се повдигат и други, останали досега без отговор въпроси:

  • Сталин ли нареди да бъде отровен Цар Борис III?
  • До каква степен българската политическа класа е била обвързана със Сталиновия режим преди влизането на Червената армия в страната?
  • Защо и днес в Русия действат закони, според които България е вражеска страна, воювала срещу СССР?

Надникнете зад кулисите на историята с “България: военният трофей на Сталин”!

22 January 2016