Сърцето на артиста

 

Разказвайки за живота и творчеството на бележития шуменски художник Любен Петков през призмата на епохата, в която той живее и твори, през призмата на неговата професионална и приятелска среда, книгата „Сърцето на артиста” разширява своята валидност и от биография на една от най-артистичните фигури в Шумен през втората половина на XX в. се превръща в книга памет за духовния живот в града през този период. Така литературният критик Иван Карадочев обобщи значимостта на книгата, която Николай Калев написва по повод 100-годишнината от рождението на своя баща.

В изданието са поместени и над 130 фотографии от архива на фамилия Калеви, както и любопитни факти около родословното дърво на художника, за които при представянето на книгата в библиотеката говори нейният автор Николай Калев.

18 December 2015