Представяне на книгата „Детство без сълзи”

Представяне на книгата „Детство без сълзи” от Александър Миланов

10.00 часа

Фоайе ІІ етаж

05 December 2015