Академично писане за докторанти и постдокторанти / Учебна литература

В книгата са представени модели, които докторантите лесно биха могли да приложат в своята академична практика. Текстът е полезен на докторантите и на тези, които искат да пишат и представят своите научни текстове точно, интересно и модерно.

23 November 2015