Ритъм-терапевтична сесия

 Институт за изкуство „Либера” организира ритъм-терапевтична сесия за незрящи – терапевт Мартин Иванов

09 November 2015