Нови обучения за библиотечни специалисти

От 12 октомври в обучителния център на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” започнаха поредните обучения за новоназначени библиотекари от Шуменска област. Инициативата се осъществява в рамките на развитието и прилагането на съвременни услуги в обществените библиотеки от работната програма на Фондация „Глоб@лни библиотеки – България” по договор МК-ВУ-014/05.10.2015г. с Министерство на културата за развитие капацитета на обучителните центрове. Библиотечни специалисти от 10 читалища придобиха нови знания и умения по направленията „Информационни и комуникационни технологии” и “Информационни услуги в обществената библиотека”. До края на месец октомври ще се проведе обучение и по направление „Организация и управление на работата в обществената библиотека”.

23 October 2015