Исус Христос – власт и политика / Александър Урумов

Александър Урумов е завършил българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Повече от 20 години работи в сферата на медиите и публичните комуникации.
С изследване на Библията се занимава от 1995г., когато започва подготовката на настоящата книга, съчетала в себе си комуникационен и политически опит със задълбочен изследователски поглед.
Свеж и оригинален подход, съчетан с огромната ерудиция на автора. Задълбочено и същевременно модерно описание на библейския произход на понятия като поведенчески модели, лидерство и лидерски практики, послания и тяхното въздействие власт и властови амбиции, рейтинг и обществено доверие.
“Исус Христос – власт и политика” е уникална книга, която бих нарекъл библейска политология и която носи много вълнуващи мигове на читателя. (Емил Кало)

19 October 2015