Тъй рече Ницше / Фридрих Ницше

В предложените на читателите избрани мисли от непубликуваното наследство на Фридрих Ницше е проследен периода от 1869 г., времето на неговата младост, до края на 1888 г., когато на 3 януари 1889 г. великия мислител претърпява тежък и болезнен срив.
Подборът на включените в изданието мисли, бележки, записки, скици от посмъртния архив на Ницше, избягвайки систематичната подредба, остава верен на хронологията на живота му, чрез която се разкрива по-пълноценно преди всичко образа на човека, а после този на философа.

“Публикуваното наследство на Ницше ни разкрива само преддверието, докато същинската философия намираме в непубликуваното му наследство.”
Мартин Хайдегер

01 October 2015