Среща–разговор с проф. д. ик. н. Кръстьо Петков

Среща–разговор с проф.д.ик.н. Кръстьо Петков – председател на Съюз на икономистите в България

17 September 2015