Сватбите на Марко / Жан Кюизение

“Сватбите на Марко” кани читателя на “двойно пътуване”: едното – през Рила и Пирин, от Банско до Прилеп, от Марков манастир до Охрид, в светове, оживени от митове, от светия отшелник Иван Рилски и легендарния Крали Марко, за да дешифрира посланията, закодирани в културните практики; другото – в агиографията и епическата песен, в мита и сватбения обред.
Любител на предизвикателствата, големият френски етнолог Жан Кюизение анализира как действат митът и ритуалът в едно европейско, а не екзотично общество и тълкува начина, по който една балканска култура – българската, се установява в своята история. Един “дистанциран поглед” на чужденеца изследовател.

 

За автора

Жан Кюизение (1927 г.) е един от най-интересните и значителни етнолози в съвременна Европа. По предложение на Леви-Строс е поканен за директор на Музея за народни изкуства и традиции в Париж (1968-1988). Дълги години директор на Лабораторията за френска етнология при CNRS. От 1971 г. ръководи престижното списание Ethnologie francaise. Инициатор и водещ на няколко големи издателски поредици в областта на етнологията. Председател (1979-1991) на Международната асоциация за европейска етнология и фолклор. Носител на редица национални и международни награди. Автор на “Народното изкуство на Франция” (1975), “Селската къща” (1991), “Етнология на Европа” (1993), “Живият огън” (1994) и др. Предприема рисковано и екстравагантно пътуване по пътя на знаменития герой Одисей. Един от новите му проекти (1999-2000) проследява пътя на гръцките мореплаватели по време на голямата колонизация на Средиземноморието. “Сватбите на Марко” (1998) е плод на дългогодишни теренни проучвания в България.

 

14 September 2015