Изложба по повод 130 години от Съединението на България 1885 г.

06 September 2015