Субект и образ / Атанас Атанасов

Книгата на проф. Атанас Атанасов, който е и един от най-добрите български театрални актьори, е амбициозен и успешен опит на автора да обобщи богатия си сценичен опит, да назове онези ресурси в актьорската природа, опирането на които прави изкуството на актьора съвременно и важно за зрителя…

Отзиви:
“Проф. д-р Атанас Атанасов проверява „на опън” много от баналните „истини” за работата на актьора. Не се бои от полемика с класиците на театралните методологии, защото е въоръжен с достиженията на модерната психология и други гранични с актьорската професия дялове на знанието, с практическия си общопризнат актьорски опит. „Субект и образ” е важна и нужна книга, която може да послужи не само за тренинг на актьорите, но и да ни провокира отново и отново да преосмисляме най-важните проблеми на актьорското майсторство. Без което театърът е невъзможен, „мъртъв”.”
Никола Вандов

10 August 2015