Царете на траките / Валерия Фол, Димитър Попов, Кирил Йорданов

Книгата се издава през 2014 година. Това е 1849-а година от началото на българската държавност в Европа (165 г.) и 1333-та година от създаването на Дунавска България (681 г.) от кан Аспарух.

България – най-старата европейска държава, съществуваща под едно и също име повече от осемнадесет века и съхранена до днес от българската нация.

Настоящата книга се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието, младежта и науката.

 

10 August 2015