“Българи родом…” : Комитопулите, цар Самуил и неговите потомци според историческите извори и историографската традиция / Василка Тъпкова-Заимова

Книгата представлява антология от писмени извори, посветени на Комитопулите – български болярски род, оставил ярки следи в историята на България, Византия и средновековна Европа през Х-ХІ в. Представени са текстове на паметници, създадени в епохата на цар Самуил и неговите наследници, както и в по-късно време, чак до ХVІІІ в., написани на старобългарски, гръцки, латински, арабски, руски, старофренски, староиталиански и др. езици. Преводите на съвременен български език са снабдени с необходимите анотации за по-пълното и точно възприемане на текста.

05 August 2015