Гостува акад. Георги Марков

Скромен книжовен паметник над изравнените безкръстни братски гробове – така акад. Георги Марков определи своето изследване „България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911-1913”. Позоваваща се на малко известни документи от български и чужди архиви, книгата на директора на Института за история на БАН разказва за създаването, действието и разпадането на „дипломатическото чудо“ Балкански съюз в аспектите на дипломацията, военната стратегия и политиката; разказва най-вече и за силата на обединителната кауза и за дързостта на българите да се изправят срещу разпрострялата се на три континента империя, за изключителния героизъм на българските войници и офицери в битките при Лозенград, Люлебургаз и Бунархисар, Чаталджа, Булаир и Шаркьой и при превземането на Одринската крепост. Основавайки се именно на това, директорът на издателство „Захарий Стоянов“ – Иван Гранитски, който представи акад. Марков и второто издание на неговото изследване, определи книгата като възпев на армията и българската държавност, като книга за способността на българския дух да се самовъзкресява.

Гостуването на акад. Георги Марков в библиотеката е в рамките на честването на 100-годишнината от Балканската война и на организираната във връзка с това честване в Шумен Национална научна конференция „Триумфът на българското оръжие през Балканската война”. Пак по този повод в библиотеката е експонирана фотодокументалната изложба „100 години IV Преславска дивизия в народоосвободителната Балканска война 1912-1913 г.“, организирана съвместно с Музея на Военния гарнизон в Шумен.

12 March 2013