Образователни инициативи за възрастни

При активен и устойчив интерес от страна на потребителите на библиотечни услуги приключи зимният цикъл обучения „Начална компютърна грамотност” за граждани над 55-годишна възраст. В рамките на осъществените от началото на годината шест обучения тридесет възрастни хора придобиха умения за работа с основните потребителски операции в програмата MS Word 2007, както и умения за ползване на електронна поща, Skype и социалните мрежи, за търсене на разнородна информация в Интернет – от различните сфери на обществения сектор, а също и съобразно своите интереси.

Осъществените обучения са продължение на успешната образователна практика, наложена в библиотеката от лятото на 2011 г., а за успеха им допринасят както съвременната техника, с която е оборудван по програма „Глобални библиотеки – България” Обучителен център на библиотеката, така и индивидуалният подход и персоналното внимание към всеки от обучаемите. Традиционните вече за дейността на библиотеката образователни инициативи за възрастни хора са в съответствие с функциите на институцията на съвременен културен и обществено-информационен център, активен в предлагането на услуги, чиито потребители подобряват своите умения и компетенции, а по този начин и качеството си на живот. Реализираната обучителна практика е в съответствие и с осъществявания от библиотечната институция принцип на активно отношение към всички възрастови и обществени групи, както и в съответствие с популяризирания от нея ползотворен почин учене през целия живот.

18 March 2013