Дискусия на тема „За вечното изгнание в поезията на Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димитър Бояджиев и Димчо Дебелянов“

Организирана от Дискусионен клуб „За най-високите критерии в литературата, драматургията и изящните изкуства”. Гост-лектор проф. Иван Бързаков от Международния институт за нови методи в образованието, Сан Франсиско – САЩ.

25 June 2015