Нов поглед върху живота на Левски

Книгата си „Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски” представи в библиотеката преподавателят във Великотърновския университет проф. д.и.н. Иван Стоянов. Без да изневерява на академичния си подход, на основата на фактите и автентичните документални извори, както и на основата на критичното осмисляне на вече постигнатото от българската историопис, в книгата си проф. Стоянов – известен изледовател на политическото ни Възраждане, проследява как се раждат митовете за Левски, оборва някои от наложилите се във времето клишета в оценките, убедително се противопоставя на неверните или недоказуеми твърдения за живота на Апостола, както и на тяхното преекспониране. Показателни в това отношение са позициите, които авторът защитава по отношение на някои твърдения на първите биографи на Апостола – Захари Стоянов и Стоян Заимов, които твърдения с годините придобиват аксиоматично звучение. Сред митологизираните тези, които подлага на съмнение в книгата си проф. Стоянов, са тези за отровата, която Левски носил със себе си и се опитал да използва след арестуването му; за опита му да се самоубие по време на процеса в София; за прословутата вятърна мелница край Букурещ; за опита да бъде убит Христо Георгиев; за авторството на дописката във в. „Свобода” от 1871, приписвана досега на Левски; за автентичността на лозунга за „Свята и чиста република” и много други.

13 April 2013