Как да решаваме лесно трудни задачи. 11 нестандартни метода / Запрян Запрянов, Николай Райков

Съществуват немалко нестандартни идеи и методи за решаване на уравнения, неравенства и системи.

В книгата ще намерите някои от тях, като например:

  • как да получите необходими условия и да обосновете достатъчността им
  • как да смените ролята на неизвестното и параметъра
  • как да въведете или изолирате параметър
  • как да използвате свойствата на функциите
  • как да доказвате и използвате неравенства и други

Използването на тези методи е свързано с по-специални идеи и логически разсъждения.
Познаването на тези идеи и методи и умението за успешното им прилагане осигурява възможности за развитие на логическо мислене, съобразителност, досетливост и комбинативност – много полезни качества за решаване на задачи с повишена трудност.
В края на всеки параграф ще намерите и много задачи за самостоятелна работа.

Настоящото издание е съвместимо с учебната програма за 2014/2015 г.

15 June 2015