Всичко за кандидат-студентите по химия / Пламен Пейков, Александър Златков, Людмила Михова, Кирил Атанасов

За специалности медицина, стоматология, фармация

С помагалото кандидат-студентите:

  • усвояват темите от програмите по химия за конкурсните изпити във висшите медицинските училища и в университетите в страната
  • прилагат с лекота законите, зависимостите и величините и систематизират свойствата на веществата при решаването на задачите по химия на конкурсния изпит
  • затвърждават и надграждат знанията, уменията и компетентностите си, необходими за изпитите по химия
  • представят се отлично на кандидат-студентските изпити по химия

Настоящото издание е съвместимо с учебната програма за 2014/2015 г.

15 June 2015