Съчинения в 5 тома. Т. 2. Княз Борис Първи / Васил Гюзеле

Съдържание:
1. Княз Борис Първи (852-889;+907)
2. Кавханите и ичиргу боилите на българското ханство-царство (7-11в.)

“Публикуваните в този том две монографични изследвания са продукт на първоначалната ми научна и преподавателска работа в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. В много отношения те предопределиха и развитието на моята кариера, дадоха и тласък.

Публикуваната през 1969 г. книга “Княз Борис Първи. България през втората половина на IX век” всъщност бе основният труд за хабилитирането ми като доцент по Средновековна история на България през 1972г. Тя направи твърде силно впечатление както у нас, така и в чужбина, и многократно бе положително рецензирана от редица авторитетни учени във водещи периодични издания. Въпреки многократните предложения от страна на различни издателства не публикувах във второто издание тази монография поради различни причини. Най-съществената от тях бе, че дълго време не проявих афинитет към преиздаване на трудовете си. По-късно разбрах, че това наистина е необходимо, когато те са търсени и ценени. При сегашната и публикация направих незначителни поправки на първоначалния текст.
Книгата “Кавханите и ичиргу боилите на Българското ханство – царство(VII-XI в.)” всъщност е непроменен текст на защитената от мен през 1971г. докторска дисертация на същата тема. За първи път в цялостен вид тя бе публикувана през 2007 г. Бързото изчерпване на публикувания тираж и одобрителните рецензии ме подтикнаха към ново издание.
И двете книги отразяват начален етап в моето развитие като учен и изследвач на Българското средновековие. Те показват, че моите първоначални интереси бяха насочени към историята на ранносредновековната България (VII – XI в.) Съжалявам, че в последствие се отклоних от този период и се ориентирах към проучване на периода XIII – XV в. Защото наистина можех да променя много от представите и концепциите за отдалеченото ни минало. Сега, при значително напредналата ми възраст, е твърде късно да се върна към първоначалната си проблематика.”
Академик Васил Гюзелев

08 June 2015