От 4 юни в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” започват дейностите по реконструкция и модернизация на системата за климатизация и влагоулавяне в книгохранилищата. Ремонтните мероприятия са в размер на 50 000 лв. и са финансирани от бюджета на Община Шумен.
Обновяването на климатичната инсталация е наложително поради амортизацията на съществуващата до момента, а тя от своя страна поддържа необходимия температурно-влажностен режим в библиотечните хранилища. В тях е поместен основният книжовен фонд на библиотеката, събиран и опазван повече от 90 години. Първите две подземни нива, в които ще се извърши ремонтът, съхраняват повече от 270 000 тома литература. Тя се ползва ежедневно от шуменските граждани, а също така се предоставя и по междубиблиотечно заемане на библиотеки от страната и чужбина.
От ръководството на културната институция изказват благодарност за проявеното разбиране и подкрепа от страна на Общината, както и на Общински съвет – Шумен.

04 June 2015