Съчинения в 5 тома Т.1: Апология на Средновековието / Васил Гюзелев

Настоящият том включва ранната монография “Княз Борис Първи”, последната книга на автора “Средновековна поезия от и за българите”, която тук се публикува за първи път и някои други характерни за творчеството му изследвания.

Търпението – това е великото качество на Средновековието. Илия Бешков 
Написах Апология на Средновековието с ясната концепция за стойността на това отдалечено минало, през което Европа и нейните народи и държави преминават, за да докажат правото на своето дълговечно съществуване, смисъл на своето историческо битие, и се калят в търпеливо очакване на Апокалипсиса, или по-точно – във възтържествуването на Божието царство на земята. Средновековието бе детството на съвременна Европа, което остави много белези и характерни черти на нейното развитие. Неговото внимателно изучаване е задължително за онези, които търсят корените на съвременните проблеми, но не заради откриването на някакъв универсален лек за разрешението им, а от любопитство и от стремеж за навлизане в дълбините на времето.

 Академик Васил Гюзелев

03 June 2015