Университетска библиотека № 442 – История на Земята / Христо Пимпирев

На основата на лични наблюдения и изследвания от различни части на света авторът на книгата представя нашата планета като динамична система, която от създаването си преди повече от 4,5 млрд. години до сега непрекъснато се е променяла и ще продължава да се променя. Човечеството не може да измени миналото, но познавайки историята на родната ни Земя, бихме могли да се опитаме да не последваме съдбата на многобройните господстващи някога групи животни и растения, които са изчезнали завинаги.

Проф. д-р Христо Пимпирев е преподавател В Софийския университет “Св. Климент Охридски” по исторична геология и палеогеография на студенти геолози и по въведение в геологията на студенти географи, изнасял е лекции в Колумбия, Германия, Испания, Южна Корея, Чили, Аржентина и Канада. Автор е на над 60 публикации в реномирани български и чуждестранни научни списания, на 3 научнопопулярни книги и на 6 документални филма. Основател и директор е на Българския антарктически институт – национален оператор на българските дейности в полярните региони. Участник е в научно-спортна експедиция до вр. Ама Даблам, Непалските Хималаи (1987), научен ръководител на спелеоложка експедиция в Китайското карстово плато (1989), участва в проект за търсене на злато във Виетнам (1990), провежда едногодишни научни изследвания в Колумбийските Анди (1991), участва в първите канадско-български теренни проучвания на о. Елсмир, Канадска Арктика (2003) и е ръководител на 13 български антарктически експедиции (1993-2006). Главните му научни интереси са в областта на стратиграфията на кредата, палеогена и неогена в България, кредата и палеогена в Андите и Антарктическия полуостров, фациален анализ и обстановки на седиментация на турбидитни системи в Балканидите, Алпите, Андите и Антарктическия полуостров.

03 June 2015