Световен ден за опазване на околната среда и водите

Инициатива организирана от Регионалната инспекция по околната среда и водите

03 June 2015