Осми студентски краеведски четения с международно участие

Организатор: Факултет по хуманитарни науки към ШУ “Епископ Константин Преславски”, Студентско краеведско дружество и РБ “Ст. Чилингиров”.

02 June 2015