Представяне на книгите „Вярно с оригинала” и “Самотен път”

Представяне на книгите „Вярно с оригинала”- автор Божидара Димова и “Самотен път” – автор Иван Богданов

25 May 2015