19 БРОЙ НА АЛМАНАХА “ЗЛАТОСТРУЙ”

Отбелязахме 70 години от създаването на литературен клуб „Маяковски”, който бе преименуван на Иван Пейчев, един от най-значимите български поети. Гост на проявата бе неговата дъщеря Антоанета Пейчева-Редуей.
Представен бе и последният 19-ти брой на алманаха за литература, литературна критика и изкуство „Златоструй“, издание на Дружеството на писателите в Шумен. Творбите, включени в него са тематично свързани със 70-годишнината от началото на литературния живот в Шумен, както и с 80 години от рождението на поета Ганчо Мошков.

15 May 2015