70 години от създаването на литературен клуб „Маяковски”

14 May 2015