Българските планини / Момчил Цветанов

Тази книга е кратък справочник, който цели да се популяризират и същевременно да се опознаят българските планини. Той може да бъде с вас навсякъде – при пътуване с колата, по време на пешеходен преход в планината и по време на почивка. Книгата предлага информация за всяка от 39-те български планини, обособена в три части – визитка, физикогеографско описанаие и забележителности.

 

27 April 2015