Спомени, сънища, размисли. Автобиография / К. Г. Юнг

Ето с какво се захващам сега, на осемдесет и три години – да разкажа собствения си персонален мит…
Единствените събития в моя живот, които си струва да се разкажат, са вътрешните преживявания, сред които сънищата и виденията. Те формират prima materia на моето научно дело. Те са огнената магма, от която кристализира камъкът, който трябва да бъде обработен. Те формират изключителността на моя живот, и точно това е предмет на моята автобиография.” (К. Г. Юнг)

„Тази книга води началото си от една Еранос конференция, проведена в Аскона през лятото на 1956 година. Там издателят Курт Волф („Пантеон”, Ню Йорк) сподели своето желание да издаде биография на Карл Густав Юнг. Д-р Йоланде Якоби, сътрудничка на Юнг, предложи задачата на биограф да бъде поверена на мен. Тя се състоеше единствено в това да задавам въпроси и да записвам отговорите на Юнг…” (Аниела Яфе)

Юнг лично написва спомените си за детството, дните в училище и за годините в университета, както и главите „Късни размишления”, главите за Кения и Уганда, за индианците пуебло. За книгата са използвани и материали от семинари и разговори на Юнг. Юнг прочита и одобрява ръкописа на книгата.

21 April 2015