I Студентски ономастични четения

I Студентски ономастични четения
„Родовата памет и антропонимният код”

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” бе домакин и съорганизатор съвместно със Студентското краеведско дружество към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и с Европейския информационен център в Шумен на Първите студентски ономастични четения „Родовата памет и антропонимният код”, проведени в рамките на XX-те Епископ-Константинови четения.
Участниците във форума представиха своите изследвания по проблема за родова памет в антропонимния код в аспектите на славянските лични имена, на българските лични имена от чужд произход и на антропонимите на турската общност в Североизточна България. Изследванията на младите езиковеди оцени жури, председателствано от Росица Василева – ръководител на Европейския информационен център в Шумен, и включващо специалисти от отдел „Краезнание” на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”. Грамота и издания на библиотеката получиха Диана Славчева – първа награда за презентацията „Митологична и родова памет в личното име Диана”, Елнар Солак – втора награда за презентацията „Арабското име Елнар”, и Светлин Великов – трета награда за презентацията „Родното място и кодът на личното име Светлин”.

29 May 2013