VI Студентски краеведски четения

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” бе домакин и съорганизатор съвместно със Студентското краеведско дружество към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и с Европейския информационен център в Шумен на Шестите студентски краеведски четения, проведени в рамките на XX-те Епископ-Константинови четения. Участниците във форума представиха резултатите от своите теренни проучвания върху езика, обичаите и традиционната култура на родното си място в рамките на четири секции – „Шуменският край – минало и съвременност”, „Шуменският край и българският Североизток – зона на мултикултурни контакти, миграционни процеси, общности и островни ареали”, „Преходните ареали в българския етнически и езиков континуум” и „Културна антропология на славянския свят”. Специалното международно участие във форума бе на студенти слависти от университета „Кажимеж Велики” в гр. Бидгошч, Полша. Изследванията на младите краеведи оцени жури, председателствано от Росица Василева – ръководител на Европейския информационен център в Шумен, и включващо специалисти от отдел „Краезнание” на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”. Грамота и награди, осигурени от организаторите на форума, получиха Елена Младенова и Десислава-Девора Атанасова – първи награди съответно за презентациите „Обичаи и език на българите в с. Грънчарово, Дуловско” и „Документални извори за населението и езика на Шуменския край”; Яница Петрова и Боряна Стефанова – втори награди съответно за презентациите „Смядово – културна антропология на малкия град и „Говорът на преселниците от с. Градево, Благоевградско, в с. Мадара, Шуменско”; Петина Гавраилова и Фатме Дурльова – трети награди съответно за презентациите „Етнолингвистичната ситуация в с. Ивански, Шуменско” и „Западните покрайнини: Босилеградският говор”.

05 June 2013