Форум за електронните услуги

Форум за електронните услуги в Шуменската регионална библиотека

„Иновативни е-услуги в обществените библиотеки” бе темата на организираната от библиотеката регионална среща на библиотечните институции от област Шумен, целеви по програма „Глобални библиотеки – България”. В рамките на форума бяха представени добрите библиотечни практики в разработването и предоставянето на електронни услуги, удовлетворяващи информационните потребности на местните общности в различни тематични области – в областта на пазара на труда (е-заетост) – информация за свободните работни места, за възможностите за участие в квалификационни и преквалификационни курсове, за финансирането на проекти в сферата на заетостта и др.; в областта на здравеопазването (е-здраве) – информация за пациентските организации, за европейската здравна карта, за профилактиката на различни заболявания и др.; в областта на културата и образованието (е-култура, е-образование) – информация за културни и съответно образователни продукти, инициативи и проекти и др. В рамките на работната среща Шуменската регионална библиотека представи и четирите проекта, по които стартира работа от началото на лятото – проектът „Пътуване без граници и бариери”, защитен пред Общински фонд „Култура”; проектът „Творците на Шумен в диалог с Европа”, защитен в партньорство със СНЦ „Мисия Култура” пред Общински фонд „Култура”; проектът „Локалното пространство в глобалния свят: е-краеЗнание”, защитен по програма „Глобални библиотеки – България” – грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013; проектът „Книгите – интерактивни практики за нов маркетинг на библиотеката”, спечелен по програма „Публики” на Национален фонд „Култура”.

01 July 2013