Това е всичко / Маргьорит Дюрас

Тази книга съдържа подборка от слова, изречени от Маргьорит Дюрас по време на боледуването й между 4 ноември 1994 и 29 февруари 1996 г. Те са записани и подредени от Ян Андреа.

 

30 March 2015