Дискусия с националния омбудсман

„Защитени ли са човешките права в България?” бе темата на състоялата се в библиотеката публична дискусия с участието на омбудсмана на Република България Константин Пенчев, началника на неговия кабинет Роза Георгиева и обществения посредник на община Шумен Иван Капралов. Припомнена бе ролята на омбудсмана като застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес, призван да осъществява качествен диалог между гражданите, от една страна, и от друга страна, публичните власти в лицето на държавните и общинските органи и техните администрации; администрацията на съдебната власт; институциите, предоставящи обществени услуги – топлофикационни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, услуги в сферата на образованието, здравеопазването и др. Дискутирани бяха и конкретни случаи на нарушаване на гражданските и обществените права в региона, свързани с приватизационните процеси и сделки, с качеството и цените на питейната вода в Шумен и др.

16 July 2013