Студентски практики в РБ

Студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Стопанска академия – Свищов и Икономическия университет – Варна са на практика в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен по проект „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Първата група студенти завършиха своя практикум на 9.08.2013 г. За 240 работни часа студентите участваха в работния процес на библиотеката – разриваха аналитично статии от периодичния печат, дигитализираха краеведски издания от фонда, приобщени бяха в проектните дейности – работа с деца, превод на английски език на текстове от сайта на библиотеката.
Практикантите проявиха отговорност към възлаганите им задачи, показаха добра академична подготовка, което е заявка за добро професионално развитие в бъдеще.

21 August 2013