Филмова програма „Кино и литература”

„Иконостасът” (1969) по мотиви от романа „Железният светилник” на Димитър Талев

05 March 2015