Глобалната библиотека – място за е-услуги

Форум за регионално развитие
„Глобалната библиотека – място за е-услуги”
4-5 септември

Е-услугите в съвременната библиотека и тяхната роля както за модернизирането и осъвременяването на библиотечната институция, така и за развитието на местните общности; потребностите и очакванията на потребителите на е-услуги; е-услугите като възможност за синхронизиране на библиотечните дейности с дейности от други сфери на обществения живот като социални услуги, здравеопазване, образование, туризъм и др., – по тези и други сродни въпроси дискутираха библиотечни специалисти от областите Шумен и Русе на Форума за местно развитие „Глобалната библиотека – място за е-услуги”. Част от работата на форума бе и изготвянето на идейни предложения за въвеждане на нови е-услуги в библиотеките. Освен библиотечни специалисти, работещи по програма „Глобални библиотеки – България”, в сесийните заседания на форума, организиран в КК „Албена”, участваха посланици и партньори на регионалните библиотеки в Шумен и Русе, както и организаторите на първата българска платформа за електронни книги и списания libro.bg
Форумът бе организиран от Звеното за управление на програма „Глобални библиотеки – България”, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен и Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе.

09 September 2013