Приложно ателие за изработване на мартенички

С участието на ученици от 1-ви клас на II основно училище “Петър Берон”.

27 February 2015