Поезия / Уилям Шекспир

Превод от английски  Евгения Панчева
Съдържание:
И с времето воювам от любов: недраматичната поезия на Шекспир – Евгения Панчева
Сонети
Плачът на влюбената
Венера и Адонис
Похищението на Лукреция
Пламенният пилигрим
Сонети по различни мелофии
Фениксът и гълъбът

19 February 2015