XIX регионален конкурс “Пижо и Пенда” на ОДК – Шумен

Изложба и награждаване на участниците.

28 February 2015