115 г. от рождението на шуменския краевед Георги Джумалиев – витрина

23 February 2015