„Любов и вино” – тематична витрина с избрана художествена литература

03 February 2015