Сградостроителството в България Т.2: 1945-1989 / Чавдар Ангелов

Проф. д-р арх. Чавдар Ангелов с професионална вещина разглежда последователно и задълбочено сградостроителството у нас през периода 1945-1989 г. Развитието на този процес свързва с настъпилите икономически и обществени промени, с необходимостта от отстраняване на пораженията от войната. Акцентира върху индустриализацията на строителството, като аргументирано изяснява целесъобразността от въвеждането на панелната строително-конструктивна система за гражданското строителство в този момент, но подробно се спира и на развитието на останалите строително-конструктивни системи, както и на процеса при изграждането на производствените сгради. Специално място отделя и на редица сградни елементи: стени, подове, тавани, покриви, покрития и др.

02 February 2015