Бележити българи на съвременна България / Любомир Михайлов

Макар и широко, неправилно е разпространено становището, че в наше време няма бележити българи. Подобно твърдение не само че не е вярно, но и оказва отрицателно влияние върху развитието на личността и интелектуалния потенциал на обществото. То е обидно и елементарно.
Днес нашата страна разполага със сънародници, които във висока степен са допринесли за материалното и духовно добруване на хората. Те заслужават всенародно признание за своя принос в същровищницата на човешките постижения. Те са бележити. А животът на бележитите българи ще бъде пример задостойно изпълнен дълг за идните поколения.
Тази книга е за тях.

27 January 2015