Национален библиотечен форум

Национален библиотечен форум

10-11 октомври

Национална конференция с международно участие „Иновативни практики за нов маркетинг на библиотеката” организира Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”. В рамките на двете секции на форума – „Работата по проекти в съвременната библиотека” и „Децата и библиотеките”, бяха представени и обменени добри библиотечни практики по отношение проектната дейност и успешното управление на проектния цикъл в съвременната библиотека и реализираните на тази основа ползотворни партньорства. Форумът представи и иновативни идеи в сферата на културните и образователните инициативи, на библиотечното обслужване и специфичните библиотечни дейности в съвременната публична библиотека.

Участие в конференцията взеха библиотечни специалисти от страната и чужбина, преподаватели от Университета по библиотекознание и информационни технологии, специалисти в области, кореспондиращи с библиотечната дейност.

16 October 2013