Дервишът и смъртта / Меша Селимович

Името на един от най-забележителните писатели на югославската епоха Меша Селимович се свързва преди всичко с романа “Дервишът и смъртта” – безспорен европейски литературен шедьовър на актуалната днес ислямска тематика.
Главният герой на романа Ахмед Нуреддин е шейх на теке в Сараево. Животът му е отдаден на служене на Бога и вярата, той е сляп и глух за човешките мъки и радости. Затварянето и убийството на невинния му брат за първи път го кара да се сблъска с произвола на властта и да започне трескаво да търси отговори на въпроси като добро и зло, действие и бездействие, лично и обществено, любов и омраза.
Потресаващите изповедни записки на нещастния дервиш започват и завършват с песимистичните стихове от Корана, че човекът е винаги губещ. Тази философия е облагородена и просветлена чрез образа на приятеля на Ахмед Нуреддин – Хасан, харизматичен ориенталец бохем, който живее волно и независимо в едно общество на мрак, вражда и терор. Хасан въплъщава копнежа на босненския човек по свободата, противопоставен на трагичната му историческа обреченост, въплътена в образа на дервиша.

20 January 2015