Домашното вино / Христо Костадинов

В настоящата книга на популярен език са описани всички манипулации при домашното производство на вино. Чрез нея читателя се запознава със състава на гроздето, научава кога и как да се извършва гроддоберът, за да се получи качествено вино.

Разгледани са всички въпроси, свързани с получаването на бели, розови и червени сухи вина, както и технологията за получаване на ракия от джибри.

Ползвайки тази книга, всеки любител винар ще може при домашни условия да произведе качествено вино, гроздов сок и ракия и да знае как, с какво и колко да пие от тези напитки.

16 December 2014